تعریف گردشگری ؛ نقدی بر تعریف جدید گردشگری در رسانه تعریف گردشگری در منابع مختلف… یکشنبه ۱۷ تیر ۹۷

تعریف گردشگری ؛ نقدی بر تعریف جدید گردشگری در رسانه

تعریف گردشگری در منابع مختلف به اشکال متفاوتی ارائه شده است. گاهی بازه زمانی ۲۴ ساعت

تا یک سال مد نظر بوده، گاهی مسافت و گاهی فعالیت هایی که از ابتدای شروع تا پایان آن حول محور سفر

و مسافرت قرار داشته است. اما آنچه در همه این تعاریف مشترک است، سفر و مسافرت است.

چندی پیش در “تعاریف گردشگری” با پدیده کم نظیری مواجه شدیم و آن هم ارائه تعریفی جدید از زبان کارشناسی

جدید در رسانه ملی (شبکه ۳ سیما) بود. تعریفی که نه تنها ریشه ای در مطالعات و دانش این علم ندارد بلکه

نشان دهنده سطحی بینی و بی ارزش پنداشتن این صنعت در رسانه ملی است.

نمایشگر ویدیو